top of page

PRIVACYBELEID
Feel by Beccie

Privacy

Jouw privacy is belangrijk en ik wil respectvol met jouw persoonsgegevens omgaan.

 

GDPR

Via deze privacy policy informeert Feel by Beccie u over de manier waarop binnen onze organisatie omgegaan wordt met uw persoonsgegevens. Wij respecteren jouw privacy en houden ons aan de regels die de AVG/GDPR stelt. Met het verstrekken van uw gegevens gaat u akkoord met ons privacy beleid. Door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

 

Welke gegevens worden verwerkt?
Feel by Beccie verwerkt en verzamelt de persoonsgegevens die we van u ontvangen. Het gaat hierbij om gegevens die we ontvangen en nodig hebben bij het verwerken van uw bestelling/ boeking zoals persoonlijke gegevens, naam, telefoonnummers, email adressen en indien van toepassing factuurgegevens.

Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?
Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
- Een persoonlijk en/of bedrijfsaccount aan te maken
- Het verwerken van uw bestelling/boeking
- De administratieve afhandeling en financiële administratie van uw bestelling. Het verzenden van uw bestelling

- Voor marketingdoeleinden en geïndividualiseerde reclame
- Om te voldoen aan wet- en regelgeving

Inzage in uw gegevens
U heeft te allen tijde de mogelijkheid en het recht op inzage van uw gegevens door feelbybeccie@telenet.be te contacteren.

Bezoekgegevens website
Feel by Beccie bewaart cookies indien u de website bezoekt. U kan hiervoor steeds kiezen de cookies uit te schakelen of om cookies te weigeren.

Delen of verkopen van gegevens
Feel by Beccie deelt of verkoopt geen gegevens aan derden.

Beveiliging en bewaartermijn
Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. Feel by Beccie bewaart uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor eerder aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. Feel by Beccie mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

Recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt daartoe een gespecificeerd verzoek tot Feel by Beccie richten door een e-mail te sturen naar feelbybeccie@telenet.be onder vermelding van uw naam en adres. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Feel by Beccie de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Datalek
Een datalek wordt gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens als het leidt tot een aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens, of als het ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens. Het datalek wordt ook gemeld aan de betrokkene(n) indien het waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben voor diens organisatie of persoonlijke levenssfeer.

Wijzigingen

Deze Privacy Policy kan gewijzigd worden door Feel by Beccie .  Deze Privacy Policy is het laatst gewijzigd 11 november 2021.

bottom of page